Stanowisko: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. UMÓW, ZAMÓWIEŃ I LOGISTYKI

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy, ul. Złotoryjska 89 59-220 Legnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • przygotowanie dokumentacji oraz organizowanie działań związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień na zakup dostawy zgodnie z wymogami ustawy o zamówieniach publicznych
 • przygotowanie i realizacja rocznego planu dotyczącego zakupów dostaw: surowców, wyrobów i usług na podstawie harmonogramów realizacji projektów oraz informacji od kierowników komórek organizacyjnych
 • koordynowanie i kontrolowanie dostaw, ocena dostawców i prowadzenie ewidencji listy kwalifikowanych dostawców
 • kwalifikowanie dostawców na podstawie ocen własnych i pracowników Oddziału
 • negocjowanie warunków handlowych terminu dostawy i warunków płatności z dostawcami
 • sporządzanie i rozsyłanie zapytań ofertowych dotyczących zakupu towarów
 • podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących do kompetencji Głównego specjalisty ds. Umów, Zamówień i Logistyki objętych zakresem działania komórek organizacyjnych bezpośrednio jemu podporządkowanych.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie — warunek konieczny
 • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym o podobnym zakresie odpowiedzialności
 • udokumentowane doświadczenia w zakresie planowania i realizacji procesów zaopatrzenia
 • znajomość przepisów Ustawy o Zamówieniach Publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność i dokładność
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i podległemu zespołowi
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office)
 • mile widziana znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • pracę w uznanej organizacji badawczo-rozwojowej
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość zdobywania unikalnego doświadczenia zawodowego
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji naukowych i kompetencji zawodowych

 

Wymagane dokumenty:

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe ( możliwe poświadczenie kopii dokumentów przez kandydata)
 • CV
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

oferta w konkursie na stanowisko Główny Specjalista ds. umów, zamówień i logistyki

do dnia 20.01.2021 r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89

59-220 Legnica

 


Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.


 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij