KONKURS NA STANOWISKO: MŁODSZY SPECJALISTA

(referent techniczny)

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Zakład Materiałów Ściernych


 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na jedną zmianę
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Materiałów Ściernych w Głogowie, ul. Żukowicka 1 (teren Huty Miedzi Głogów)

 

Zakresu obowiązków:

- wystawianie, wydawanie i ewidencjonowanie dokumentów związanych z obrotem handlowym materiału ściernego polgrit, okresowe przekazywanie dokumentów sprzedaży do Działu Księgowości wg zestawienia,

- prowadzenie korespondencji Zakładu Materiałów Ściernych,

- prowadzenie ewidencji analiz, surowców, produkcji, produktów finalnych, odzieży roboczej i środków czystości,

- przyjmowanie wpłat gotówkowych, prowadzenie raportów kasowych,

- ewidencja zatrudnionych pracowników, rozliczanie czasu pracy pracowników ZMŚ oraz wykorzystania urlopów, ewidencja zwolnień lekarskich,

 

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie:      

                               min. średnie ekonomiczne lub ogólne- warunek konieczny,

                               biegła znajomość obsługi komputera (MS Office w tym biegła w szczególności Excela),

                               umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z partnerami handlowymi,

                               umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

                               znajomość systemów erp

 

Oferujemy:

                              Stabilne warunki zatrudnienia,

                              Zatrudnienie na umowę o pracę  

                              Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko MŁODSZY SPECJALISTA   

w Zakładzie Materiałów Ściernych w Głogowie

 

do dnia 31 01 2022  r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul. Złotoryjska 89 

 

59-220 Legnica

 

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij