KONKURS NA STANOWISKO: MŁODSZY SPECJALISTA (referent techniczny)

Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Zakład Materiałów Ściernych


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca na jedną zmianę
Liczba stanowisk pracy: 1 osoba
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Zakład Materiałów Ściernych w Głogowie, ul. Żukowicka 1 (teren Huty Miedzi Głogów)

 

Zakresu obowiązków:

 • wystawianie, wydawanie i ewidencjonowanie dokumentów związanych z obrotem handlowym materiału ściernego polgrit, okresowe przekazywanie dokumentów sprzedaży do Działu Księgowości wg zestawienia,
 • prowadzenie korespondencji Zakładu Materiałów Ściernych,
 • prowadzenie ewidencji analiz, surowców, produkcji, produktów finalnych, odzieży roboczej i środków czystości,
 • przyjmowanie wpłat gotówkowych, prowadzenie raportów kasowych,
 • ewidencja zatrudnionych pracowników, rozliczanie czasu pracy pracowników ZMŚ oraz wykorzystania urlopów, ewidencja zwolnień lekarskich,

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: min. średnie ekonomiczne lub ogólne- warunek konieczny,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office w tym biegła w szczególności Excela),
 • umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z partnerami handlowymi,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe:

 • znajomość systemów erp

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty oraz podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko MŁODSZY SPECJALISTA

w Zakładzie Materiałów Ściernych w Głogowie

 

do dnia 28.02.2022r.

 

na adres:  

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij