KONKURS NA STANOWISKO

PRACOWNIKA OBSŁUGI (OPERATORA CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH)


 • Rodzaj umowy: umowa o pracę

 • Wymiar etatu: pełny etat, praca 4 brygadowa, 3 zmianowa.
   
 • Liczba stanowisk pracy: 1
   
 • Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 

 • obsługa urządzeń oczyszczania gazów – filtry workowe,
 • obsługa elementów układów odpylania gazów przy instalacjach pieców KPO (rurociągi, wyczystki)
 • obsługa urządzeń pomocniczych – pompy, sprężarki, wentylatory itp.
 • praca przy bliskim transporcie wewnątrzzakładowym (obsługa ręcznych wózków paletowych i/lub widłowych z napędem silnikowym)
 • obsługa instalacji przerobu pyłów – produkcja koncentratu Pb
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe branżowe,
 • Ogólna wiedza z zagadnień dotyczących techniki,
 • Umiejętności posługiwania się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami ręcznymi,
 • Dyspozycyjność do pracy zmianowej,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

 

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,

 

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z  KLAUZULĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI I KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI

 

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„SPECJALISTA TECHNICZNY W TZDH – OPERATOR CIĄGÓW TECHNOLOGICZNYCH”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 18.03.2022 r.

na adres:  

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij