KONKURS NA STANOWISKO: PRACOWNIK OBSŁUGI

(pracownik magazynowy)

 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat, praca  na jedną zmianę, 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, 40 godzin tygodniowo.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Dział Produkcji Hutniczej, Ul. Złotoryjska 194 (teren HM „Legnica”)

 

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 

 • proste prace magazynowe,
 • proste prace porządkowe,
 • praca przy bliskim transporcie wewnątrzzakładowym (obsługa ręcznych wózków paletowych i/lub widłowych z napędem silnikowym)
 • utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe,
 • Umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • Chęć do pracy,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagania preferowane jako dodatkowe i wpływające na wyższą punktację aplikacji :

 

 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym,

 

 

Oferujemy:

 

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę  
 • Dostęp do wiedzy i możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • Karty żywieniowe

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów
 • potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów: 

 

Oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJII   prosimy kierować w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

oferta w konkursie na stanowisko PRACOWNIK OBSŁUGI – Pracownik magazynu

 

do dnia 30.06.2023 r.

 

na adres:  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

W przypadku dostarczenia dokumentów w formie niekompletnej tj. stwierdzenia braku jakiegokolwiek z w/w dokumentów, Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do odrzucenia składanej kandydatury.

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij