KONKURS NA STANOWISKO: Główny specjalista

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy.


Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat,
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w  Legnicy, Departament Rozwoju i Handlu, Ul. Złotoryjska 89, Złotoryjska 194.

Skrócony zapis zakresu obowiązków:

 • Tworzenie i optymalizacja technologii produkcji związków metali nieżelaznych, w tym ich odzysku z odpadów;
 • Nadzór nad wdrażaniem technologicznych i technicznych innowacji w zakresie produkcji chemicznej;
 • Ocena surowców stosowanych i proponowanych do procesów produkcyjnych;
 • Współpraca z innymi jednostkami naukowo-badawczymi;
 • Nadzór nad procedurami i dokumentacją związanymi z organizacją procesów produkcji chemicznej i małotonażowej;
 • Możliwy rozwój zakresu obowiązków o nadzór nad pracownikami, zapewniający terminową realizację projektów badawczych;
 • Współpraca z dostawcami surowców oraz wyposażenia laboratoryjnego;
 • Analiza i weryfikacja produktów pod kątem przydatności rynkowej oraz przepisów obowiązującego prawa.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki techniczne: chemia przemysłowa, chemia budowlana, chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa);
 • 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • Praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu: surowców, metodyki badań i technologii produkcji wyrobów chemii przemysłowej;
 • Mile widziane doświadczenie z branży chemii przemysłowej;
 • Znajomość języka angielskiego - swobodna komunikacja w mowie i piśmie;
 • Kreatywność, samodzielność oraz umiejętność rozwiązywania problemów;
 • Mile widziana znajomość branży metali żelaznych i nieżelaznych, w tym procesów technologicznych typowych dla tych branż;
 • brak przeszkód w odbywaniu delegacji służbowych.

Oferujemy

 • Praca w uznanej, stabilnej firmie o wysokiej kulturze organizacyjnej;
 • Realny wpływ na podległy obszar - tworzenie wizji dalszego rozwoju;
 • Preferencyjne pożyczki;
 • Podnoszenie kwalifikacji oraz udział w szkoleniach i konferencjach.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • CV
 • List Motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe/staż pracy (w przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski),
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji,
 • podpisana klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Główny specjalista”, zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI,

prosimy kierować do dnia

 

07.08.2023 r. na adres: 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr / Sekretariat

ul.Złotoryjska 89

59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij