KONKURS NA STANOWISKO

PRACOWNIK OBSŁUGI

W DEPARTAMENCIE PRODUKCJI GOSPODARKI CYRKULARNEJ

W DZIALE PRODUKCJI HUTNICZEJ


Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat, praca na jedną zmianę, 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce zatrudnienia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział  Legnica, Złotoryjska 194 (teren HM Legnica), 59-220 Legnica

 

Zakres obowiązków:

 • proste prace magazynowe,
 •  proste prace porządkowe,
 •  prace konserwatorskie,
 •  praca przy bliskim transporcie wewnątrzzakładowym (obsługa ręcznych wózków paletowych i/lub widłowych z napędem silnikowym)
 •  utrzymanie porządku i czystości w miejscu wykonywanych czynności i obrębie podległych instalacji

 

 

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie: minimum podstawowe, preferowane zawodowe,
 • Umiejętności posługiwania się ręcznymi narzędziami prostymi,
 • Chęć do pracy,
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność pracy w zespole

 

Dodatkowo preferowane:

 •  Uprawnienia do obsługi wózków widłowych z napędem silnikowym

 

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Karta żywieniowa,
 • Możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe (w przypadku dokumentów

potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych

w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski);

 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji;
 • podpisana informacja dot. przetwarzania danych osobowych;

 

Termin i miejsce składania dokumentów :

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „pracownik obsługi (konserwator)” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI, prosimy kierować do dnia 10.12.2023 na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy

Dział Kadr/Sekretariat
ul. Złotoryjska 89
59-220 Legnica

Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij